Vaak gestelde vragen

Heb je een vraag? Kijk eerst hier.

Op basis van vaak gestelde vragen hebben wij deze onderverdeeld in verschillende categoriën:


Betrouwbaarheid Instituut


Aanmelden bij het Instituut


Lesgeld


Lestijden/inhoud van de opleidingen


Verzuim/verlof


Inschrijven/start opleidingen


Contact


Overig