Inschrijven/start opleidingen

Vaak gestelde vragen

« Terug naar overzicht

Indien in onze stad geen lessen van jullie worden gegeven, wat zijn dan de voorwaarden die het Instituut stelt om de lessen ook in mijn stad te verzorgen?

Het Instituut streeft ernaar de kennis zoveel mogelijk beschikbaar te stellen voor alle moslims, echter is het helaas niet mogelijk om dit in alle steden in Nederland te realiseren. Indien er in een stad voldoende animo voor een opleiding is, en er is geen grote stad in de buurt waar het Instituut al actief is, dan zou het in-shaa’-Allaah mogelijk kunnen zijn om ook daar te starten. Voor een opleiding dienen dan minimaal 10 broeders en/of 10 zusters deel te willen nemen.

Voor meer informatie hieromtrent dient men ons te contacteren: http://testivoe.local/contact

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure?

Allereerst dien je je in te schrijven via www.ivoe.nl Het is hierbij erg belangrijk dat je jouw e-mailadres goed vermeldt, en geen typfouten e.d. maakt. Na de inschrijving ontvang je namelijk een automatische bevestiging via mail.

Ongeveer een week voor aanvang van de opleiding ontvang je in-shaa’-Allaah een aanname mail met daarin alle relevante informatie voor de eerste les. Tevens wordt ook in deze mail verzocht om jouw deelname te bevestigen. Nadat je jouw deelname hebt bevestigd kun je in-shaa’-Allaah definitief deelnemen.

Op welke momenten in het jaar starten jullie opleidingen/tot wanneer kan ik mij inschrijven?

De cursussen van het Instituut starten tweemaal per jaar:

  • Februari/Maart: de inschrijvingen hiervoor openen vanaf december van het voorgaande jaar.
  • September/Oktober: de inschrijvingen hiervoor openen in mei van hetzelfde jaar.

Afhankelijk van de opleiding kan men zich ook na de start van de opleidingen inschrijven. Echter om te voorkomen dat men lessen mist, is het van belang dat men zich zo spoedig mogelijk inschrijft. Hieronder tref je een overzicht van het inschrijftermijn per opleiding:

  • Arabisch: 3 weken na de start
  • Basiskennis Islaam: 8 weken na de start
  • Basis Islamologie: 4 weken na de start
  • Islamitische Gezinskunde: 4 weken na de start

Hoeveel aanmeldingen zijn minimaal vereist voordat een opleiding kan starten?

Over het algemeen dienen minimaal tien broeders en tien zusters zich te hebben ingeschreven en te hebben bevestigd dat ze willen deelnemen, opdat een opleiding kan starten.

Moet ik een moslim zijn om bij jullie lessen te volgen?

Nee, iedereen is welkom, zowel moslims als niet-moslims. Echter dient de niet-moslim zich wel te realiseren dat er bij het Instituut sprake is van een opvoedkundige en Islamitische sfeer. Bovendien geldt voor de opleiding Arabisch een toelatingsvoorwaarde: je dient de opleiding Basiskennis Islaam deel 1 gevolgd te hebben, alvorens je in-shaa’-Allaah toegelaten kan worden tot de opleiding.

Hoe oud moet je zijn om je aan te kunnen melden voor de cursussen van het Instituut?

Om aan de cursussen van het Instituut te kunnen deelnemen dient men minimaal 15 a 16 jaar te zijn. Indien men jonger is, dan oordeelt de directie in hoeverre deelname al dan niet mogelijk is.

Hoe weet ik of jullie mijn inschrijfformulier hebben ontvangen?

Meteen na jouw inschrijving ontvang je in-shaa’-Allaah een automatische bevestigingsmail van jouw inschrijving. Het is belangrijk dat je de informatie in deze mail goed naleest. Indien je deze mail ontvangen hebt, dan mag je er in-shaa’-Allaah van uit gaan dat jouw inschrijving bij ons binnen is. Heb je geen e-mail ontvangen? Mail ons dan voor de zekerheid naar inschrijven@ivoe.nl

Wanneer weet ik of ik aangenomen ben voor de opleiding waarvoor ik me ingeschreven heb?

Ongeveer twee weken voor de start van de opleiding ontvang je in-shaa’-Allaah een mail met daarin vermeld of je aangenomen bent voor de opleiding, en alle belangrijke informatie voor de start van de opleiding. Indien er teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde opleiding en locatie, dan bestaat de kans dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Ook hierover word je dan in-shaa’-Allaah voorafgaand aan de start van de opleiding bericht via e-mail.

Moet ik mij opnieuw aanmelden als ik voor de start van de lessen wil wisselen van opleiding?

Indien je van opleiding wilt veranderen, dan dien je je opnieuw in te schrijven, zodat je voor de juiste opleiding wordt uitgenodigd. Naast je nieuwe aanmelding willen we je ook vragen om een mail te sturen naar inschrijven@ivoe.nl zodat jouw eerdere inschrijving kan worden geannuleerd.

Mocht jij overgeplaatst willen worden van leslocatie (en dus dezelfde opleiding blijven doen), dan volstaat het sturen van een mail naar inschrijven@ivoe.nl met daarin een overplaatsingsverzoek van de leslocatie.

Moet ik mij weer opnieuw inschrijven voor het tweede leerjaar?

Nee, zolang je al student bent aan het Instituut en dezelfde opleiding blijft volgen, is het niet nodig om je opnieuw in te schrijven voor een volgend schooljaar.

Indien je wilt deelnemen aan een tweede opleiding, dan dien je je wel hiervoor aan te melden via onze website.

Wat moet ik de eerste les meenemen?

Ongeveer een week voor de start van de lessen ontvangen de inschrijvers een aanname mail met daarin vermeld welke zaken men de eerste les mee dient te nemen.

Moet ik zelf boeken aanschaffen voor de opleiding/cursus?

Nee, het lesmateriaal dat je nodig hebt voor jouw opleiding aan het Instituut, krijg je in-shaa’-Allaah in de klas uitgereikt.

« Terug naar overzicht