Profiel

Innovatie, professionaliteit en hoogwaardige autorisatie.

Oprichting & Autorisatie

Het vergaren van kennis betreft een zeer verheven, geweldige en belangrijke verplichting voor elke moslim. Aangezien het vergaren van kennis één van de belangrijkste verplichte aanbiddingen is, is het van cruciaal belang dat men volgens de Sunnah betrouwbare kennis kan op doen.
Ondanks het feit dat er grote behoefte aan is, is in Nederland tot op heden, geen sprake van betrouwbare Islamitische opleidingsinstituten, waarbij de voorgaande zaken in acht worden genomen. Gezien de verhevenheid van het vergaren van kennis, en om vervolgens de moslims in Nederland op de juiste wijze toch te kunnen steunen in deze verplichting, is het Instituut voor Opvoeding & Educatie met de wil en hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa in het jaar 2006 opgericht door broeder Suhayb Salam, zoon van Shaykh Ahmad Salam.

Het Instituut is er met de wil en hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa in geslaagd op geautoriseerde wijze betrouwbare kennis te kunnen aanbieden aan een ieder die daar naar op zoek is. Het Instituut is opgericht voor broeders en zusters die op zoek zijn naar betrouwbare kennis, op het niveau van beginners en gevorderden. Het Instituut tracht in het bijzonder een brug te slaan naar de jongeren, opdat zij de juiste kennis leren en praktiseren, en vervolgens de oproep tot de Islaam op correcte wijze kunnen uitvoeren.

Met het oog op de betrouwbaarheid en de vertrouwelijkheid, wordt het Instituut erkend, gesteund en geautoriseerd in het overdragen van kennis door verschillende geleerden, waaronder shaykh aboe Suhayb Ahmad Salam en zijn leerlingen, en shaykh Shershaaby en shaykh Fawwaaz. Bovendien heeft het Instituut een nauwe samenwerking met de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis en Stichting El Tawheed.

Opvoeding

Opvoeding is een zeer belangrijke en invloedrijke factor in het leven van de mens die bepalend is voor de praktische vorming en ontwikkeling van elk individu. Gezien het grote belang van opvoeding en het praktiseren van de verkregen kennis, staat in het Instituut behalve overdracht van kennis, ook opvoeding vanuit het Islamitische perspectief centraal. Gedurende de opleidingen en cursussen van het Instituut, wordt daaraan aandacht besteed middels het praktiseren van de verkregen kennis. De student wordt gestimuleerd tot het enerzijds vergaren van kennis om zichzelf daarmee te vermanen en het te praktiseren, en anderzijds wordt de student gestimuleerd om als een spiegel te zijn voor zijn moslimbroeders en/of zusters.
Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.