Alles over Pubertijd tot en met Volwassenheid

Dé vervolgstap op de opleiding Islamitische Gezinskunde.

Inschrijving » Geopend«

Locatie: Utrecht
Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Wil jij heel graag kennis vergaren over hoe we onze pubers op de juiste islamitische wijze kunnen opvoeden en op een sterke wijze de volwassenheid in kunnen besturen? Heb je echter slechts de mogelijkheid om dat eenmaal in de week te doen? Schrijf je dan nu in voor de module Alles over Pubertijd tot en met Volwassenheid.

Lesdagen & Lestijden

De module Alles over Pubertijd tot en met Volwassenheid…

Locatie Lesdag & Tijd Startdatum Uiterste instroomdatum
Utrecht maandag 18:00 – 22:00 uur

De exacte stardatum wordt inshaa’-Allaah uiterlijk één week voor de start aan de inschrijvers van de opleiding per e-mail bekend gemaakt.

Algemene omschrijving

De module Alles over Pubertijd tot en met Volwassenheid is een nieuwe en unieke module van drie maanden van het Instituut voor Opvoeding & Educatie.

De module is speciaal ontwikkeld om ouders en/of verzorgers van kinderen in de pubertijd in staat te stellen om hun kinderen op een juiste islamitische wijze op te voeden en hen een stevige basis en een sterk geloof mee te geven wanneer ze de volwassenheid betreden.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar:

 • het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te bereiken;
 • de Islamitische opvoeding, geloofsleer en praktisering bij ouders en pubers te vergroten/versterken
 • de puber voor te bereiden op de beproevingen die hem tegemoet zullen komen en te beschermen van onjuiste zaken waarin hij zou kunnen vallen;
 • de opvoeding en het gedrag van de moslimkinderen te verbeteren, en daarmee een grondslag te leggen voor een rechtschapen ummah.

Onderwijsmethode

De onderwijsmethode motiveert de student op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis. Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de stof uitlegt en gelegenheid is voor vragen. Door elke week huiswerk op te geven wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis. Tevens worden aan de studenten vragen gesteld over de voorgaande lessen. Hiermee wordt de docent in staat gesteld het niveau van het begrip van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.

Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden, en vervolgens gepraktiseerd dient te worden.

Studiebelasting en Vakken

Studiebelasting

De student wordt geacht wekelijks aanwezig te zijn in de les, en thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen.

Vakkenaanbod

Gedurende de hele opleiding worden vanaf het eerste semester van het eerste jaar de volgende vaste vakken onderricht:

 • 3aqiedah
 • Fiqh
 • Islamitische opvoeding

Studiemateriaal

Aangezien de opleiding vakken behelst waarvoor geen bestaand Nederlands studiemateriaal beschikbaar is, wordt de opleiding gedoceerd aan de hand van verschillende Islamitische boeken, van waaruit de onderwijzer naar het Nederlands vertaalt.

Toetsing en Vervolg

Toetsing

In deze module behoren tot de toetsing praktische huiswerkopdrachten.

Certificaat en vervolgmogelijkheden

Wanneer de module geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een certificaat. Middels deze module kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Verder kennis vergaren middels de opleiding “Islaamstudies I en II”.

Lesbijdrage

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de module Alles over Pubertijd tot en met Volwassenheid bedraagt €90,-.
 • Vanaf aanvang van de module is de student de lesbijdrage voor de gehele module verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de module volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

Toelating & Aanmelding

Toelatingseisen

 • De opleiding Islamitische Gezinskunde succesvol afgerond bij IvOE of elders een soortgelijke opleiding voltooid
 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • De student dient op alle lesdagen aanwezig te kunnen zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

 • 1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.
 • 2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;
 • 3. Een week of twee voor de start van de module ontvangt men een startmail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;
 • 4. Tenslotte vindt de start van de module in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de module is de student de leskosten voor de gehele module verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. teruggestort aan de student.
Schrijf je nu in!