Verzuim/verlof

Vaak gestelde vragen

« Terug naar overzicht

Hoe kan ik mij afmelden voor een les wanneer ik ziek ben?

Afmelden voor een les is mogelijk via de lokale administratie van de stad waar jij studeert. Het Instituut heeft een centrale hoofdadministratie, en daarnaast in elke studielocatie een lokale administratie.

Na de introductieles ontvangt elke nieuwe student een welkomstmail, waarin precies vermeld staat op welke wijze men zich dient af te melden.

Hoeveel lessen mag ik missen in een schooljaar?

Elke student mag maximaal drie lessen per semester (half collegejaar) missen. Afhankelijk van de geldigheid van een reden zou een dergelijke absentie er toe kunnen leiden dat een student wordt uitgeschreven. Lees voor meer informatie hierover het onderwijsreglement.

Ik heb lessen gemist, moet ik die nog inhalen?

Aangezien het missen van een les er vaak toe leidt dat een student veel stof mist, dient de desbetreffende student zelf de gemiste stof in te halen. Ook het gemiste huiswerk dient dan alsnog een week later te worden ingeleverd.

Ik ga op vakantie hoeveel lessen mag ik missen?

De student aan het Instituut mag slechts lessen missen indien men hiervoor een geldige Islamitische reden heeft. Indien men op vakantie wil gaan in een periode die valt buiten de zomervakantie of de Islamitische feestdagen, dan is er geen geldige Islamitische reden, en mag de student om deze reden geen lessen missen. Wij adviseren onze studenten daarom ook niet op vakantie te gaan tijdens de lessen.

Indien men de vakantie al had geboekt alvorens de start van de opleiding, dan kan men een verzoek tot verlof indienen bij de lokale administratie.

Zijn er regels voor laatkomers?

Ja, er gelden regels voor laatkomers. Te laat naar de les komen is storend voor de studenten en de docente. Kijk voor meer informatie in het onderwijsreglement.

« Terug naar overzicht