Lesgeld

Vaak gestelde vragen

« Terug naar overzicht

Dien ik de lesbijdragen vooraf over te maken?

De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden. Dit kan in-shaa’-Allaah via iDEAL bij jouw inschrijving, contant tijdens de officiële introductieles of in termijnen in de periode tussen de inschrijving en aanvang van de opleiding. Voor meer vragen hierover kijk bij de opleidingspagina onder het kopje ‘lesgeld en aanmelding’

Kan ik het lesgeld via internetbankieren overmaken?

Dat is in-shaa’-Allaah mogelijk, indien de lesbijdragen worden overgemaakt alvorens de betalingstermijn ingaat. Je dient bij de overmaking wel altijd jouw studentnummer te vermelden, en om welke betalingstermijn het gaat.

De lesbijdragen kunnen worden overgemaakt naar het volgende girorekeningnummer: 5794836 t.n.v. Stichting Tarbiyah Consultancy te Tilburg onder vermelding van naam, studentnummer en de termijnen/opleiding waarvoor men betaalt. Echter preferen wij dat de betaling via iDEAL wordt voldaan via de volgende link: http://testivoe.local/lesbijdrage-voldoen/

Moet ik het lesgeld in een keer betalen of mag ik het in termijnen betalen?

De student kan gebruik maken van termijnbetalingen indien hij/zij zich enkele weken/maanden vóór aanvang van de opleiding inschrijft. De tussenliggende periode, tussen de inschrijving en aanvang van de opleiding, kan gebruikt worden voor termijn betalingen. Na aanvang van de opleiding is betalen in termijnen niet mogelijk.

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de betaling van het lesgeld?

Ja dat kan, echter dient de lesbijdrage bij de start volledig voldaan te zijn. Een student kan dus slechts gebruik maken van termijnbetalingen indien hij/zij zich enkele weken/maanden vóór aanvang van de opleiding inschrijft. De tussenliggende periode, tussen de inschrijving en aanvang van de opleiding, kan gebruikt worden voor termijn betalingen. Na aanvang van de opleiding is betalen in termijnen niet mogelijk.

Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage voor aanvang van de opleiding te voldoen, dan dient hij/zij in de eigen omgeving te kijken of hij/zij de lesbijdrage kan lenen. Om te voorkomen dat het Instituut financiële schade wordt berokkend, kan het slechts uitzondering op deze regel maken indien er sprake is van overmacht en de betreffende persoon anders absoluut niet in staat is om de opleiding te volgen. Indien de student van mening is dat dit voor hem van toepassing is en hij toch in aanmerking wil komen voor een betalingsregeling die het gestelde termijn overschrijdt, dan dient hij een eedverklaring in te vullen waarin hij verklaart het bedrag niet ergens anders te kunnen lenen. Na deze eedverklaring kan de student een betalingsregeling krijgen van drie termijnen. Dat zijn dan drie opeenvolgende maandtermijnen. Beginnend met de maand waarin hij/zij zich heeft ingeschreven.

 

Waarom ben ik op de eerste lesdag van de opleiding de lesbijdragen voor het hele studiejaar verschuldigd aan het Instituut?

De reden hiervoor is het feit dat het Instituut voor elke student kosten maakt voor een heel jaar vooruit. Het Instituut is in dekking van de onkosten financieel volledig afhankelijk van haar studenten. Om daarom niet in financiële tekorten te raken, dient het Instituut vooraf de lesbijdragen in rekening te brengen. Om het onze cursisten echter niet moeilijk te maken, is er ook de mogelijkheid dat de student de lesbijdragen in een aantal termijnen betaalt.

De opleidingen zijn nog niet gestart. Kan ik mijn inschrijving nog kosteloos annuleren?

Tot aanvang van de opleiding waarvoor je hebt ingeschreven, kun je kosteloos annuleren. Je dient dan een mail te sturen naar inschrijven@ivoe.nl In deze mail vermeld je dat je jouw deelname wilt annuleren, en de reden van jouw annulering. Het is erg belangrijk dat je ook daadwerkelijk afmeldt, aangezien het anders moeilijk is voor het Instituut om het aantal deelnemers aan een opleiding te bepalen.

Ik ben al begonnen aan de opleiding, maar ik wil graag stoppen met de opleiding, heb ik recht op teruggave van het lesgeld?

Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele lesjaar verschuldigd. Dit is ook in de inschrijfvoorwaarden opgenomen en hier ben je bij het starten van de opleiding dan ook mee akkoord gegaan.

« Terug naar overzicht