Lestijden/inhoud van de opleidingen

Vaak gestelde vragen

« Terug naar overzicht

Wat zijn de lestijden en lesdagen?

De lestijden en lesdagen variëren naar gelang de opleiding en studielocatie. Over het algemeen geldt wel dat wanneer de lessen doordeweeks plaatsvinden, de lestijden van 18:00 – 22:00 uur zijn. In het weekend kunnen de lestijden variëren van ’s ochtends tot ’s avonds. De opleidingen van het Instituut worden gegeven van maandag tot en met zondag. Kijk voor meer informatie over de lesdag en lestijd bij de desbetreffende opleiding en studielocatie.

Worden er ook pauzes tussendoor gegeven?

De lessen van het Instituut duren 4 uren (of 8 uren vanaf het tweede semester van de opleiding Basis Islamologie). Aangezien de lessen intensief zijn en de nodige concentratie vergen, wordt hiervan ongeveer 45 minuten gebruikt om te pauzeren en de Salaah te verrichten.

Ontvang je aan het einde van de opleiding/cursus een diploma?

Indien je de opleiding volledig positief hebt afgesloten, ontvang je na afloop een diploma. Dit diploma wordt erkend door verschillende geleerden in binnen- en buitenland. Het diploma kun je echter niet gebruiken voor eventuele vervolgopleidingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen.

Zijn jullie opleidingen erkend door de Nederlandse staat?

Nee, de opleidingen van het Instituut zijn niet erkend door de Nederlandse staat. Dit betekent dat je voor deze opleidingen niet in aanmerking kan komen voor een ov-kaart of studiefinanciering.

Ik heb me ingeschreven voor de opleiding Arabisch. Hoe weet ik voor welk niveau ik mij dien in te schreven?

Je kunt een schatting maken van jouw niveau aan de hand van jouw kennis in lezen, schrijven en begrijpen. Elke cursist wordt de eerste les getoetst op zijn/haar niveau, om zo het niveau goed te kunnen bepalen. Indien in de introductieles blijkt dat jouw niveau niet past bij het gemiddelde niveau in de klas, dan wordt er gekeken of een eventuele overstap naar een ander klas mogelijk is. Indien er geen klassen zijn waarnaar jij kunt overstappen, dan wordt er alsnog gekeken naar de mogelijkheden om toch met de huidige klas mee te doen.

Weet ik van te voren van welke docent ik les krijg?

Alle broeders en zusters die doceren aan het Instituut, voldoen aan de kwaliteitsnormen die het Instituut stelt. Bovendien wordt voor elke klas een gelijk onderwijsprogramma gehanteerd. Praktisch maakt het daarom weinig verschil van welke docent(e) men les krijgt. Bijgevolg is het ook niet noodzakelijk dat de cursist vooraf weet welke docent(e) hij/zij krijgt. Het is tevens niet de bedoeling dat de voorkeur van een cursist slechts naar een bepaalde docent uitgaat. Uiteindelijk moet het de cursist om de kennis gaan, ongeacht van welke docent van het Instituut men dit onderwezen krijgt. Desalniettemin wordt in de meeste gevallen in de aannamemail vermeld welke docent in de opleiding gaat doceren.

Wanneer valt de tweede lesdag van de opleiding Arabisch? Hoeveel uren komen er dan bij?

De tweede lesdag van de opleiding Arabisch is helaas van te voren meestal niet bekend. Om de tweede lesdag vast te leggen wordt namelijk gezamenlijk met de docent(e) en de studenten welke dag het meest geschikt is als tweede lesdag. Bovendien hangt dit ook voor een deel af van de beschikbaarheid van de desbetreffende studielocatie. Een tweede lesdag betekent dat er 4 uren per week bij komen.

Wanneer valt de tweede lesdag van Basis Islamologie? Hoeveel uren komen er dan bij?

De tweede lesdag van de opleiding Basis Islamologie is helaas van te voren meestal niet bekend. Om de tweede lesdag vast te leggen wordt namelijk gezamenlijk met de docent(e) en de studenten welke dag het meest geschikt is als tweede lesdag. Bovendien hangt dit ook voor een deel af van de beschikbaarheid van de desbetreffende studielocatie. Een tweede lesdag betekent dat er gemiddeld 3 a 4 uren bij komen. Bij de opleiding Basis Islamologie komt het vaak voor dat er op dezelfde lesdag een aantal lesuren worden toegevoegd, en er een langere lesdag ontstaat, i.p.v. dat er een aparte dag bij komt.

Worden de lessen gescheiden (mannen en vrouwen apart) of gemengd (mannen en vrouwen samen) gegeven?

Alle lessen die aan het Instituut worden gegeven vinden gescheiden plaats. Dit betekent dat de vrouwen eigen/aparte lokalen hebben, en de mannen ook.

In geval van Islaamopleidingen betekent dit dat zowel de broeders als de zusters les krijgen van dezelfde docent, echter zit de docent bij de broeders. De zusters kunnen de docent (en de broeders) dan via een audio-verbinding horen. Tevens beschikken de zusters over een eigen microfoon, waarmee ze ook rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de docent.

In geval van de opleiding Arabisch krijgen de broeders apart les van een docent, en de zusters apart les van een docente.

Worden de lessen van het Instituut gegeven door een man of een vrouw?

Alle Islaamopleidingen worden slechts onderwezen door broeders. Bij de opleiding Arabisch geven zowel broeders als zusters les.

Geven jullie ook proeflessen?

Het Instituut houdt geen proeflessen. Het Instituut staat met de wil en hulp van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa bekend om haar betrouwbaarheid, kwaliteit en professionaliteit. Alle informatie die men vooraf nodig heeft, kan men vinden op onze website of via de mail/telefonisch opvragen. Tevens zijn proeflessen vaak storend voor de studenten en de docent, aangezien men steeds nieuwe gezichten ziet komen en gaan. Tevens kan een proefles ertoe leiden dat de desbetreffende persoon een onjuist beeld creëert over de lessen, aangezien een les niet de volledige inhoud of een representatief deel van de opleiding kan weergeven.

Wordt er ook verwacht van de student(e) dat hij/zij zelfstudie verricht en huiswerk maakt?

Ja, voor elke opleiding wordt van de student verwacht dat hij/zij hetzelfde aantal uren dat men in de klas besteedt, ook thuis besteedt aan zelfstudie en het maken van huiswerk. Volgt men bijvoorbeeld 4 uren per week les aan het Instituut, dan dient men ook 4 uren te spenderen aan zelfstudie en huiswerk. Over het algemeen wordt er elke week schriftelijke huiswerk opgegeven voor de volgende les.

Mag je de lessen opnemen?

In beginsel is het niet mogelijk om de lessen van het Instituut op te nemen. Om lessen op te nemen heb je toestemming nodig van de leraar en dien je je te houden aan eventuele voorwaarden die hij heeft gesteld. Verzoeken om de lessen op te nemen kunnen per mail worden gericht aan de inschrijvingsadministratie: inschrijven@ivoe.nl

« Terug naar overzicht