al-Asmaa’ al-Husnaa

Leer de verheven Namen en Eigenschappen van jouw Schepper, Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa

Inschrijving » Geopend«

Locatie: Utrecht
Start opleiding: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Wil jij heel graag jouw Schepper leren kennen en Zijn eigenschappen? Wil je weten wie jouw Heer is om jouw band met Hem te kunnen versterken? Heb je echter slechts de mogelijkheid om dat eenmaal in de week te doen? Schrijf je dan nu in voor de opleiding al-Asmaa’ al-Husnaa.

Lesdagen & Lestijden

De opleiding al-Asmaa’ al-Husnaa…

Locatie Lesdag & Tijd Startdatum Uiterste instroomdatum
Utrecht maandag 18:00 – 22:00 uur nader te bepalen

De exacte stardatum wordt inshaa’-Allaah uiterlijk één week voor de start aan de inschrijvers van de opleiding per e-mail bekend gemaakt.

Algemene omschrijving

De opleiding al-Asmaa’ al-Husnaa is een nieuwe en unieke opleiding van vier maanden van het Instituut voor Opvoeding & Educatie.

De opleiding stelt de moslim in staat om zijn Schepper grondig te leren kennen opdat hij meer taqwah en liefde en vrees voor Hem krijgt. Zo kan de moslim een hechte band met zijn Heer krijgen en zijn geloof beter praktiseren met meer rust en stabiliteit.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze opleiding streeft het Instituut ernaar:

 • het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te bereiken;
 • alle namen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa uitleggen middels de Qur’aan en de sunnah
 • de student in staat stellen om Zijn Schepper beter te leren kennen

Onderwijsmethode

De onderwijsmethode motiveert de student op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis. Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de stof uitlegt en gelegenheid is voor vragen. Door elke week huiswerk op te geven wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis. Tevens worden aan de studenten vragen gesteld over de voorgaande lessen. Hiermee wordt de docent in staat gesteld het niveau van het begrip van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.

Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden, en vervolgens gepraktiseerd dient te worden.

Studiebelasting en Vakken

Studiebelasting

De student wordt geacht wekelijks aanwezig te zijn in de les, en thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen.

Vakkenaanbod

Gedurende de hele opleiding wordt er 3aqiedah onderricht met de volgende onderwerpen:

 • Alle namen van Allaah
 • Taalkundige betekenis van de naam
 • Technisch islamitische betekenis van de naam
 • Algemene betekenis van de naam
 • Specifieke betekenis van de naam
 • Effect van de naam op de schepping en schepselen
 • Wat de naam juist niet betekent
 • De eigenschappen die kunnen worden onttrokken uit de naam
 • Met welke andere namen de naam in relatie staat
 • Praktisering van de naam op verschillende niveaus:
  • individueel niveau
  • student van kennis-niveau
  • gezinsniveau
  • gemeenschapsniveau

Toetsing en Vervolg

Toetsing

In deze opleiding behoren tot de toetsing praktische huiswerkopdrachten.

Certificaat en vervolgmogelijkheden

Wanneer de opleiding geheel positief is afgesloten, ontvangt de student een certificaat. Middels deze opleiding kan de moslim:

 • Voldoen aan zijn verplichting van het vergaren van kennis;
 • Verder kennis vergaren middels de opleiding “Islaamstudies I”.

Lesbijdrage

 

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor de opleiding al-Asmaa’ al-Husnaa bedraagt €100,-.
 • Vanaf aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor de gehele opleiding verschuldigd.
 • De lesbijdrage dient vóór of bij aanvang van de opleiding volledig voldaan te worden.

Betalen in termijnen

Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

Toelating & Aanmelding

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • De student dient op alle lesdagen aanwezig te kunnen zijn.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van motivatie en beschikbaarheid van de studenten.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

 • 1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.
 • 2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;
 • 3. Een week of twee voor de start van de opleiding ontvangt men een startmail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;
 • 4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding, kan de start van de desbetreffende opleiding worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de leskosten voor de gehele opleiding verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Zie voor meer voorwaardes de inschrijfvoorwaarden: http://testivoe.local/inschrijfvoorwaarden/
 • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. teruggestort aan de student.
Schrijf je nu in!