Da3wahtraining

Inschrijving » Geopend «

Locaties:
NL: Amsterdam, Tilburg, Utrecht of een andere eigen locatie!
Start cursus: september/oktober en februari/maart

Inschrijven

Lesdagen & Lestijden

Da3wahtraining voor zowel broeders en zusters…

Locatie Lesdagen Startdatum Tijd
Utrecht nader te bepalen   Op vrijdagen: 18:00 – 22:00 & op za & zo: 10:00 – 18:00
       
       
       

De lesdagen zijn op vrijdag 21 oktober t/m 23 oktober & vrijdag 28 oktober t/m 30 oktober (2 weekenden). Op vrijdagen is het van 18.00 – 22.00 uur en op zaterdagen en zondagen van 10:00 – 18:00.

Algemene opschrijving

Het Instituut biedt da3wahtrainingen aan op verschillende locaties en op locaties naar wens. Deze trainingen worden georganiseerd in de vorm van professionele korte maar intensieve cursussen, waarbij men specifiek in staat wordt gesteld de oproep te verrichten tot de Islaam.

Hierbij leren de studenten praktisch op welke wijze ze te werk dienen te gaan wanneer ze een moslim of niet-moslim tot de Islaam willen oproepen. Deze trainingen dienen daarnaast ook het doel van het bereiken van maatschappelijke verbetering.

De studenten worden enerzijds getraind in het adviseren en vermanen van de moslims, en anderzijds het oproepen van de niet-moslims tot de Islaam. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat studenten in groepjes de straat op worden gestuurd om bijvoorbeeld hangjongeren aan te spreken. De studenten worden onder nauwe begeleiding gevolgd en gecorrigeerd in het verrichten van het veldwerk. De studenten worden dan getraind hoe ze deze jongeren het beste en het meest effectief kunnen aanspreken. Voor de hangjongeren die dan vervolgens effectief worden aangesproken, worden trajecten gestart waarmee zij (een beter) perspectief krijgen op een goede toekomst.

Met betrekking tot de niet-moslims worden studenten getraind om hen op een effectieve wijze tot de Islaam op te roepen dan wel begrip voor de Islaam te laten hebben. De studenten leren bijvoorbeeld hoe ze een korte speech gericht naar de niet-moslims het beste kunnen opstellen. Ook hier worden de studenten bijvoorbeeld in groepjes de straat op gestuurd, waarbij ze hun speech voor een menigte gaan voordragen. Indien er dan niet-moslims zijn waarvan de interesse in de Islaam is gewekt, dan worden zij door de studenten doorverwezen naar de Stichting.

Voor deze cursus kan zowel individueel als per groep worden ingeschreven. Indien men per groep inschrijft, dient men in de opmerkingen tijdens de inschrijving aan te geven uit hoeveel mensen de groep bestaat. Tevens kan men voor een locatie naar wens kiezen. Geef dan ook in de opmerkingen aan welke locatie het betreft en eventueel welke gewenste startdatum van de cursus.

Doelen & Methode

Doelen

Middels deze cursus streeft het Instituut ernaar…

 • De Tevredenheid en welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • Studenten te leren op welke wijze ze praktisch te werk dienen te gaan wanneer ze een moslim of niet-moslim tot de Islaam willen oproepen;
 • Om maatschappelijke verbetering te bewerkstelligen.
Onderwijsmethode
 • De student wordt gemotiveerd om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis.
 • Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de gelezen stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen.
 • Door elke week opdrachten te maken en deze vervolgens te evalueren met de docent wordt de student getest en gecontroleerd op de wijze waarop hij omgaat met de gedoceerde kennis.
 • Er worden vragen gesteld aan de studenten over de voorgaande lessen. Hierdoor is de docent in staat om het begripsniveau van de studenten in te schatten en daarop in te spelen.
 • Ook leert de student welke termen en bewoordingen hij dient te gebruiken en op welke wijze de kennis geformuleerd moet worden.
 • Alle opleidingen en cursussen van het Instituut staan behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden.
 • Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen tegenover de docent, medestudenten, andere moslims en niet moslims in zijn omgeving.

Studiebelasting

Studiebelasting

De student wordt geacht

 • wekelijks aanwezig te zijn in de les
 • thuis gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie te spenderen voor het bestuderen van de lesstof en het maken van huiswerk.

Aanbevolen Intensieve Cursussen

Twee vijfdaagse opvoedkundige en educatieve Islamitische conferenties.

 • Deze conferenties bevatten intensieve cursussen en projecten
 • Deelname aan beide conferenties is daarom voor de studenten een zeer aanbevolen onderdeel!
 • Het Instituut maakt de data van de conferenties voor aanvang van het studiejaar bekend, zodat studenten in-shaa’-Allaah voldoende tijd hebben om deze dagen vrij te houden.

Zomer- en Winterschool.

 • Deelname aan de zomer- en/of winterschool is sterk aanbevolen.
 • De student kiest de zomer- of winterschool van zijn/haar keuze tijdens de inschrijving in het online inschrijfformulier.
 • De zomer- en winterschool duren 15 á 20 dagen, waarin de nadruk ligt op de verbetering van de Arabische taalbeheersing. Daarnaast komt ook het vak Tadjwied aan bod, alsmede Memorisering van de Qur’aan.
 • Gedurende deze zeer korte maar intensieve periode leert de student qua Arabisch wat hij anders gedurende een half studiejaar bij de opleiding Arabisch zou leren.
 • De winterschool vindt plaats tijdens de wintervakantie en bestaat uit 15 aaneengesloten dagen. De zomerschool vindt plaats tijdens de zomervakantie en bestaat uit 4 weken van 5 dagen, waarbij de student de mogelijkheid heeft om twee dagen in de week naar huis te gaan.
 • Het deelnamebedrag per zomer- of winterschool bedraagt slechts €95,- exclusief eten en drinken. Middels de machtiging in het inschrijfformulier wordt dit bedrag in-shaa’-Allaah enkele weken voor aanvang van de zomer- of winterschool van jouw keuze d.m.v. automatische incasso afgeschreven.
Alle benodigde praktische informatie ten aanzien van de conferenties en zomer- en winterscholen ontvangt elke student in-shaa’-Allaah via de e-mail van de hoofdadministratie. Tevens is deze informatie voor aanvang van de conferentie en zomer- en winterschool terug te vinden op de website van het Instituut.

Toetsing en Vervolg

Toetsing

Elke week krijgt de student verschillende opdrachten voor de week erop. Het voltooien van de opdracht en de inzet zijn de twee zaken die bepalen of de cursist de cursus goed afrondt.

Lesbijdrage en Aanmelding

Lesbijdrage

  • De cursus Da3wahtraining is geheel kosteloos!

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze cursus is als volgt:

1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van het Instituut.

2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging;

3. Een aantal weken voor de start van de module ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum- en tijd, de locatie en de benodigdheden voor de eerste les;

4. Tenslotte vindt de start van de cursus in-shaa’-Allaah plaats. Indien er sprake is van te weinig aanmeldingen voor de cursus kan de start van de cursus worden uitgesteld. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan wordt de student hierover van tevoren in-shaa’-Allaah geïnformeerd.

Annulering

   • Het instituut kan vanwege te weinig aanmeldingen voor de cursus besluiten om deze tijdelijk uit te stellen. De student ontvangt hierover van tevoren bericht.

 

Schrijf je nu in!