Opleidingen

Bekijk ook de inschrijfvoorwaarden, onderwijsreglement en de studiegids!

Opleiding Basis Islamologie (driejarig)

Een driejarige opleiding, die een totaalpakket betreft van Arabisch en Islamologie, waarin waardevolle vakken op een academische, praktische en opvoedkundige wijze worden onderwezen. Ideaal voor elke broeder en zuster die ook actief wil bijdragen aan de da3wah.
Lees meer

 

Opleiding Arabisch

Een intensieve en kwalitatieve opleiding met nadruk op de praktisering, bestaande uit de volgende vakken: lezen, schrijven, grammatica en spreekvaardigheid. De opleiding is er voor beginners, gevorderden, en ver-gevorderden. Onderdeel van de opleiding is het jaarlijks memoriseren van minimaal 1 hizb uit de Qur’aan!
Lees meer

Opleiding Islamitische Lerarenopleiding

De lerarenopleiding is speciaal ontwikkeld om Islamitische basisschooldocenten dan wel PABO-studenten in staat te stellen op een Islamitische en pedagogische verantwoorde wijze hun functie als docent te vervullen. De opleiding omvat alle facetten van de docentenfunctie, en behandelt op een alomvattende en diepgaande wijze waardevolle kennis die van belang is voor het welslagen van de docent.
Lees meer

Opleiding Islamitische Huisvrouw

De opleiding ”Islamitische huisvrouw” is de eerste en enige opleiding die volledig gericht is op de moslimvrouw, en geheel voorziet in de kennis die zij behoeft, om te kunnen slagen in haar verplichtingen en verantwoordelijkheden als dienares van Allaah, echtgenote, moeder en huisvrouw.
Lees meer

 

Cursus Da3wahtraining

De da3wahtrainingen worden georganiseerd in de vorm van professionele korte maar intensieve cursussen, waarbij men specifiek in staat wordt gesteld de oproep te verrichten tot de Islaam, zowel bij moslims als niet-moslims. Men wordt theoretisch en praktisch getraind in het adviseren, vermanen en oproepen.
Lees meer

Opleiding Basiskennis Islaam deel 1 (eenjarig)

Een praktische eenjarige opleiding die de moslim de mogelijkheid biedt om de verplichte kennis te vergaren van de godsdienst. Deze opleiding is uniek in zijn soort, en behandelt veel meer kennis dan slechts de basis(beginselen). Slechts eenmaal per week les!
Lees meer

 

Opleiding Basiskennis Islaam deel 2 (eenjarig)

De ideale & laagdrempelige vervolgstap ná Basiskennis Islaam. Een praktische 1-jarige opleiding, waarin jij jouw verplichte kennis van de Islaam vervolmaakt.
Lees meer

 

Opleiding Islamitisch Gezinskunde

De cursus Islamitisch gezinskunde betreft een unieke cursus die alle facetten omvat die betrekking hebben op het Islamitische gezinsleven, vanaf de weg naar het huwelijk, tot aan de pubertijd van de (toekomstige) kinderen.
Lees meer

 

Opleiding Dar al Qur’aan

Het memoriseren van de gehele of helft of eenderde van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, voor zowel broeders als zusters vanaf 16 jaar en ouder. Diegene die de gehele Qur’aan heeft gememoriseerd ontvangt een Idjaazah (erkenning met keten tot aan de Profeet, vrede zij met hem) daarvoor.
Lees meer

 

Cursus Islamitisch Management

Een unieke cursus op maat, met zeer waardevolle praktische kennis voor: da3wah-groepen, Islamitische stichtingen/moskeeën, en Islamitische ondernemers. Profiteer ook van deze geweldige Islamitische kennis om de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen middels uw da3wah en/of onderneming.
Lees meer

 

Cursus Kennismaking met de Islaam

Een unieke opleiding van gedurende vier weken genaamd “Kennismaking met de Islaam” om een brug te slaan tussen moslims en niet-moslims, voor bedrijven, instanties en individuen. Maak op een objectieve wijze kennis met de Islaam.
Lees meer