Dar al-Qur’aan

Het memoriseren van de Edele Qur'aan.

Start opleiding: continue instroom

Inschrijven

Het memoriseren van de gehele of helft of eenderde van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, voor zowel broeders als zusters vanaf 16 jaar en ouder. Diegene die de gehele Qur’aan heeft gememoriseerd ontvangt een Idjaazah (Erkenning met keten tot aan de Profeet, vrede zij met hem) daarvoor.

Je kunt ook een Idjaazah ontvangen voor het juist gereciteerd hebben van de gehele Qur’aan.


Kun je nog niet lezen? Geef je dan op voor onze unieke module ‘al-Qaa3idatu Nnoeraaniyyah’ en leer de Qur’aan goed reciteren binnen twee maanden!

Lesdagen & Lestijden

De opleiding Dar al-Qur’aan

Locatie Eerste lesdag & tijd Tweede lesdag & tijd Startdatum
Utrecht broeders zondag 10:00 – 16:00 uur woensdag 19:00 – 22:00 september/oktober 2019
Utrecht zusters zaterdag 09:00 – 12:00 uur n.v.t. 28 september 2019


Programma van de broeders

Zondag 10:00 – 16:00

10:00 – 10:30 Lezen uit het boek “at-Tibyaan fie aadaab hamalatie al-Qur’aan” (التبيان في آداب حملة القران) en een aantal korte vermaningen
10:30 – 11:00 Niveau 1 (beginners): Les tadjweed uit tayseer a7kaam at-tadjweed (تيسير أحكام التجويد) Niveau 2 en niveau 3 (gevorderden): Les tadjweed uit matn al-djazariyyah (متن الجزرية) en studeren en beheersen van de uitspraak van de letters en haar eigenschappen

Beide lessen zullen gepaard gaan met reciteren en een goede beheersing daarvan en het verbeteren van de recitatie.

Naar gelang niveaubepaling aan het begin van de studie wordt je ingedeeld.

11:30 – 13:00 Het lezen en verbeteren van de recitatie. Dit wordt samen met de hele klas gedaan. Elk student reciteert individueel en de andere studenten reciteren en luisteren mee. De andere studenten zullen meevolgen. Hierna zullen alle studenten voor zichzelf gaan memoriseren en elke student krijgt de kans om zijn memorisatie te testen bij de docent.


Woensdag 19:00 – 22:00

19:00 – 22:00 Herhalen van dat wat gememoriseerd is en het perfectioneren van de memorisatie. (Degene die wil leren door te reciteren uit de mushaf, dat is ook mogelijk)


Elk niveau duurt drie maanden.

Doelstellingen

 • Het streven naar de tevredenheid van Allaah 3azza wa djal.
 • Het memoriseren van de woorden van Allaah subhaanahu wa ta3aala.
 • De relatie tussen gelovigen en de Qur’aan versterken.
 • Het memoriseren van de regels van Tadjweed (teksten/mutun).
 • Het toepassen van de Tadjweed regels bij het reciteren van de Qur’aan.
 • De jongeren stimuleren om in een tijdsbestek van drie jaar de hele Qur’aan te memoriseren.
 • Onze jongeren de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed vrede zij met hem.
 • Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah.
 • De harten van de jongeren vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet vrede zij met hem en voor de Islaam.

Docenten

De docent is haafidh en met een idjaazah voor het onderwijzen en laten memoriseren van de gehele Qur’aan.
Mannen en vrouwen volgen apart les. Mannen krijgen les van een mannelijke docent en vrouwen van een vrouwelijke docent.

Voorschriften


Kledingsvoorschriften

 • De kleding van de student moet voldoen aan de islamitische kledingvoorschriften.
 • Het verplicht dragen van de hidjaab voor de meisjes volgens de voorschriften die de geleerden hebben opgenomen in hun boeken.
 • Geen smalle/strakke broeken voor de jongens.

Intake en niveaubepaling

Elk student zal vóór deelname een korte intake hebben met de docent om het niveau te bepalen. Hiervoor worden de studenten uitgenodigd.

Toelatingseisen

 • In staat zijn om goed te kunnen reciteren. Dit wordt middels de niveaubepaling bepaald tijdens de intake.
 • Student dient op zijn minst de verplichte islamitische basiskennis te hebben, anders dient hij dit naast zijn studie bij Dar al-Qur’aan te volgen.
 • Aanwezigheid op beide dagen

Na genoeg inschrijvingen worden de studenten uitgenodigd voor een intake en een niveaubepaling.

Algemene voorwaarden

 • Het houden aan de islamitische gedragsregels.
 • Het aanwezig zijn op de aangegeven en afgesproken dagen en tijden.
 • Aanwezigheid en op tijd komen van de student is te allen tijde verplicht, tenzij er een geldige islamitische reden voor afwezigheid gegeven kan worden. Sport, familiebezoek, feestjes, vakantie etc. zijn geen geldige reden.
 • Het contacteren van de administratie in geval van verzuim.
 • Student dient geen druktemaker te zijn in de klas en moet zich actief opstellen en niet lui zijn.
 • Student dient de wil en interesse te hebben om te leren en zijn studie te vervolgen om hiermee het doel te bereiken waar hij/zij zich voor heeft aangemeld.
 • Huiswerk maken is een voorwaarde om de studie te kunnen blijven volgen;
 • Benodigdheden (pen, potlood, schrift) dient student zelf voor te zorgen en altijd bij zich te hebben;
 • De student dient te waken over het op tijd betalen van het lesgeld of te voldoen aan de voorwaarden voor het betalen in termijnen;
 • Wanneer de student afhaakt is de hij daar verantwoordelijk voor en kan hij geen aanspraak meer maken op een restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld;

Schrijf je nu in!