Verslag: Dawah Marathon Stichting Tarbiyah Consultancy

Geplaatst in Nieuws

donderdag 17 t/m zondag 20 maart 2011

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem wa-l-hamdu-lillaahi-Rrabbi-l-3aalamien

Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe wa-maghfiratuh

Beste broeders en zusters,

Of de Dawah Marathon een succes is geworden? Eenieder die de Dawah Marathon heeft mogen meemaken zal hierop bevestigend antwoorden. Hoe kan het ook anders met een gevarieerd programma met vooraanstaande geleerden uit binnen- en buitenland, sprekers in verschillende talen, een benefietmarkt, een zaalvoetbaltoernooi en nog veel meer, maar niet te vergeten het allerbelangrijkste namelijk het ultieme doel: de zoektocht naar de Tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa door inzet om de Dawah te versterken.

 

De Dawah Marathon

Het benadrukken van het belang van de Dawah en de wegen openstellen om deze geweldige zaak te steunen was het doel waarmee deze vierdaagse Marathon werd gestart. In een interactief programma, waarin de verplichting om de oproep naar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te steunen naar voren kwam, werden onze broeders en zusters bediend met veel kennis maar ook met de mogelijkheid om direct iets voor de Dawah te betekenen. Tijdens deze gezegende dagen werden onze broeders en zusters in staat gesteld om zich aan te melden als vrijwilligers voor Dawah projecten en/of Sadaqah uit te geven ter ondersteuning van de Dawah. Daarnaast was het mogelijk om deel te nemen aan het zaalvoetbaltoernooi en de benefietmarkt waarvan de opbrengst bestemd was voor de Dawah. De moslimgemeenschap heeft dan ook niet geaarzeld om deze prachtige mogelijkheden te grijpen om dichter bij Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te komen en hiermee Zijn Tevredenheid te behalen.

 

Het Resultaat

De inzet en de steun van onze broeders en zusters ter ondersteuning van de Dawah kwam op verschillende manieren naar voren. Met 13.000 unieke kijkers die de uitzending online volgden, tientallen broeders die meededen aan het zaalvoetbaltoernooi, inzet op de benefietmarkt en de bezoekers die aanwezig waren, is er een duidelijke en luide boodschap naar voren gekomen. De moslimgemeenschap heeft laten zien bereid te zijn om alles te verrichten wat in haar mars ligt om de fakkel van de Islaam hoog te houden. Als blijk van deze bereidheid hebben dan ook vele broeders en zusters zich gemeld om met een maandelijkse donatie de Dawah te steunen en/of actief deel te nemen aan verschillende Dawah Projecten. Daarnaast is er door onze broeders en zusters een bedrag van 17.500 euro aan Sadaqah uitgegeven ter ondersteuning van de Dawah. Wij danken Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa voor dit geweldige resultaat en vragen Hem subhaanahu wa-ta3aalaa om de inzet van alle broeder en zusters te accepteren en hen hiervoor te belonen met het allerbeste namelijk het paradijs. Amien.

 

Hoe verder?

Door het succes van deze geweldige Dawah Marathon is in-shaa’-Allaah de Dawah in Nederland en België sterker gemaakt. Het is dan ook een belangrijke stap in de juiste richting waarbij de moslims bewuster zijn geworden van het belang van de oproep naar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Belangrijk is dan ook dat deze gezegende lijn wordt doorgezet. Dus heb je jezelf nog niet aangemeld om mee te doen aan de Dawah projecten of wil je een donateur worden, ga dan naar www.opvoedconsut.com en meld je alsnog aan. Het is belangrijk dat elke moslim zich inzet voor het geloof van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zodat wij als moslimgemeenschap de Tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa nastreven. Alleen, maar dan ook alleen door het behalen van Zijn Tevredenheid zal deze gemeenschap het wereldse en het hiernamaalse geluk kennen dus laten wij met z’n allen, hand in hand en als één lichaam samenwerken om dit geweldige doel te bereiken!

Moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons allen leiden naar hetgeen Hem subhaanahu wa-ta3aalaa tevreden maakt.

Wassalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe wa-maghfiratuh,

Wa-l-hamdu-lillaahi Rabbi-l-3aalamien.

Stichting Tarbiyah Consultancy