Islamitische stichtingen/verenigingen en moskeeën

"...alle kennis van onze geweldige godsdienst op de beste wijze aan te wenden."

Inschrijving » GESLOTEN «

Opening inschrijving: December 2011
Start opleiding: Februari 2012

  [fb_like]

De Islaam is de meest geweldige godsdienst die de mens op elk gebied voorziet van alomvattende richtlijnen om het leven op de beste wijze te regelen en te structureren.

Middels deze cursus krijgen Islamitische stichtingen/verenigingen en moskeeën ondersteuning in het bepalen en uitvoeren van hun beleid, volgens Islamitische maatstaven. Het Instituut stelt broeders en zusters die een managementfunctie hebben binnen een Islamitische stichting, vereniging of moskee, hiermee in de gelegenheid op professionele wijze te leren hoe de da3wah gemanaged hoort te worden conform de methodologie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en zijn metgezellen.

Middels deze cursus streeft het Instituut de volgende doelen na:

 • het welbehagen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te bereiken;
 • de moslims te voorzien in hun verplichting van het vergaren van kennis;
 • het bevorderen/verbeteren en ondersteunen van de da3wah;
 • het verwijderen van onwetendheid die de da3wah in de moskeeën meer dan 40 jaar heeft geblokkeerd en bestreden;
 • zorg dragen voor het feit dat de moskeeën in Nederland de wetgeving van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa nakomen;
 • de Islamitische rol van de moskee verwezenlijken;
 • het helpen van moskeebesturen om de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te behalen;
 • gebruikmaken van de juridische wetgeving om de rol van de moskee te versterken.

In zes weken ontvangt de da3wah-groep een cursus op maat, die gebaseerd is op de bronnen: de Qur’aan, de Sunnah en de uitleg van de metgezellen. De cursus is gericht op de desbetreffende da3wah groep en zijn doelgroep.

In deze vijf weken krijgen de cursisten een theoretische cursus waarin de methodologie van het verrichten van da3wah van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah verwerkt is. Vervolgens wordt de groep een maand lang praktisch begeleid. Hierbij wordt het bestuur bij elke stap geholpen geadviseerd, en waar nodig gecorrigeerd.

De cursisten dienen minimaal elke week aanwezig te zijn bij de theoretische lessen (drie uur per week).

Cursusinhoud

In dit pakket wordt aandacht besteed aan de volgende hoofdonderwerpen:

 • Islamitisch projectmanagement: hierin worden volgens Islamitische en technische criteria alle fasen gedefinieerd waarmee een project op Islamitische wijze gerealiseerd kan worden, waarbij men Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa tevreden stelt.
 • Islamitisch problemmanagement; hierbij wordt gewerkt aan het opstellen van procedures waarmee problemen binnen projecten en/of organisaties op Islamitische wijze opgelost kunnen worden.
 • Islamitische conflicthantering; dit heeft te maken met het voorkomen en oplossen van conflicten binnen een team of organisatie, en hoe daarmee op de beste wijze omgegaan kan worden.
 • Islamitische communicatie; dit onderwerp heeft betrekking op de wijze waarop de communicatie binnen een organisatie hoort te verlopen. In het kader hiervan worden o.a. de volgende subonderwerpen aangehaald: o  de leer van het luisteren; o  de leer van het vragen; o  het adviseren; o  en informatieoverdracht
 • stellen van prioriteiten
 • rechten en plichten van een moskee of stichting

De moskeeën en stichtingen worden in deze cursus onderricht hoe zij op een Islamitische wijze de juiste overwegingen kunnen doen en beslissingen kunnen nemen. Tevens wordt hierin aandacht besteed aan het werken in teamverband, en het aansturen van een team.

Na afloop van de volledige cursus (theorie en praktijk), kan de desbetreffende instelling een certificaat met een referentie ontvangen om da3wah te verrichten. Dit certificaat geldt zes maanden, en kan elke zes maanden worden verlengd, indien de groep zich houdt aan de verplichtingen en grenzen die men heeft gehad in de cursus.

Kosten

De cursuskosten bedragen 200 euro per stichting/vereniging of moskee.

Aanmeldingsprocedure

Om aan te melden voor de cursus dient men het inschrijfformulier in te vullen op de website.