Het nieuwe IVOE-pand

Geplaatst in Nieuws

Zolang de mens bestaat wordt deze blootgesteld aan leed, verdriet, verlies en andere tegenslagen die door de Islaam als beproevingen worden aangeduid.

Dit is een essentieel onderdeel van de Genade van Allaah subhaanahu wa-ta3aala die de gelovigen treft, zodat hun zielen gezuiverd worden en zij terugkeren tot Allaah subhaanahu wa-ta3aala voor het niet meer mogelijk is. Ook het Instituut van Opvoeding en Educatie heeft met verschillende beproevingen te maken gehad, Alhamdulillaah.

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
(Surat al-3ankabut, aayah 2-3)

“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allaah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”
(Surat al-3ankabut, aayah 2-3)
Geduld loont
Eén van de fundamentele eigenschappen van onze edele godsdienst, één van de belangrijkste goede eigenschappen die diep verankerd horen te zijn in het leven van de gehele mensheid, is de eigenschap geduld.

Eenieder wordt beproefd naar gelang zijn dien (geloof). De profeet Mohamed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam werd gevraagd: “Welke mensen worden het meest beproefd?” De profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam antwoordde: “Het meest beproefd zijn de profeten, vervolgens de uitmuntenden en vervolgens degenen die daarop volgen in goedheid. Men wordt beproefd al naar gelang zijn dien, wanneer zijn dien sterk is, dan zal Allaah hem meer beproeven en wanneer er in zijn dien iets van zachtheid zit, wordt hij beproefd al naar gelang zijn dien.”
(overgeleverd door imaam Bukhaarie)

Men zegt wel eens dat geduld loont. Dit principe is dan ook niet onbekend binnen de Islaam, hoofdzakelijk gezien het feit de mens beloond kan worden voor het volharden in geduld met hetgeen de persoon overkomt. Na deze kleine beproeving vol goede moed te hebben doorstaan, is het Instituut verheugd officieel aan te kondigen over een eigen pand te beschikken, Alhamdulillaah. Overigens is dit het ultieme bewijs dat overwinning, succes en slagen niet kunnen worden bereikt, behalve door het uitoefenen van geduld. Deze ervaring zou ons moeten leren dat het opbrengen van geduld om te volharden in de waarheid, leidt tot overwinnen.

Nieuwe mogelijkheden
Beproevingen leiden vaak tot prestaties en resultaten waar men zonder de beproeving zelve niet terecht zou zijn gekomen. Als ware een middel en gelegenheid om dichterbij Allaah subhaanahu wa-ta3aala te komen, of naar Hem terug te keren na te zijn afgedwaald.

Eén van de voortvloeiende resultaten is de onafhankelijkheid en mede hierdoor, de uitgebreide mogelijkheden die zijn ontstaan tot het doen van da3waa. Het assortiment van opleiding en cursussen zal worden uitgebreid en overigens blijft het instituut bezig met het ontwikkelen van innovatieve en hoogstaande conferenties, cursussen, opleidingen en nog meer.

Verbouwing en renovatie
Broeders en zusters zijn op dit moment actief bezig met het verbouwen en inrichten van het nieuwe pand. Zeer binnenkort zullen de lessen in het pand inshaAllaah hervat worden. Moge het een begin zijn voor een goede toekomst vol opvoeding, zuivere kennis en educatie. Ameen.

Draag een steentje bij
Wees actief en sla je handen uit de mouwen! Heb jij thuis zaken liggen waar je toch niets mee doet en waar de stichting wél iets aan zou kunnen hebben? Of ken jij iemand die mee zou kunnen helpen aan bijv. het installeren van geluidsinstallatie? (dringend) Neem contact met ons op en kijk hoe jij het instituut van dienst kunt zijn!

Abu Muusa radia-llaahu 3anhu heeft overgeleverd: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa sallam heeft gezegd: De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven.
(overgeleverd door imaam Bukhaarie en Imaam Muslim)

De bovenstaande hadieth verduidelijkt de plicht tot samenwerking tussen gelovigen, door middel van een hoogstaand voorbeeld en vergelijking. Gelovigen worden aangemoedigd tot samenwerking en steunverlening onderling. Er moet nog veel gebeuren aan het pand en velen handen maken licht werk. Door de handen ineen te slaan en samen te werken komen we veel verder. Dus ken jij of ben jij iemand die mee zou willen helpen of heb jij ideeën over hoe je zou kunnen meehelpen, neem dan contact op met het instituut.