Onze da3wah

Onze geloofsleer en methodologie.

Het behalen van de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aala.
De terugkeer naar de Qur’aan, Sunnah en Sunnah van de metgezellen en degenen die hen volgen.
Het verspreiden van alle Islamitische kennis die alle doelgroepen nodig hebben op een opvoedkundige praktische wijze volgens de prioriteiten ervan.
Het opvoeden van de moslims middels de fundamenten van de 3aqiedah, gedragsethieken en de da3wah.
Het doen herleven van de zuivere Tawhied, zowel educatief als opvoedkundig en het waarschuwen voor de shirk in al zijn vormen.
Het doen herleven van het volgen van het bewijs en het bestrijden van elke vorm van fanatisme aan een bepaalde madhab, partij of een persoon. En het bestrijden van alle vormen van al-bid3ah.
Het bestrijden van alle vormen van overdrijvingen waaronder takfier en tabdie3.
Het doen herleven van het juiste begrip van al-Djamaa3ah en het bestrijden van de uiteendrijving van de moslims binnen de kader van de Sunnah van de Profeet salla-laahu 3alayhi wa sallam.
Het creëren van een band en samenhorigheid tussen alle lagen van de moslimgemeenschap, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt opdat wij allen een pad nemen richting een rechtleiden Islamitisch leven.