Klassencompetitie 2015

“O, jullie die geloven, als jullie Allaah helpen dan zal Hij julie helpen en jullie standvastig maken.”

As-salaam 3alaikoem wa-rahmatullaahi wa-barakaatoehoe,

De IvOE-klassencompetitie is het evenement van het jaar voor de studenten van IvOE in Nederland en Belgie. Het is een competitie waarin de studenten als klassen met elkaar wedijveren om zoveel mogelijk geld in te zamelen, om zo de da3wah te ondersteunen en het Instituut schuldenvrij te maken. Wees van degene die voorop staan in deze race en laat niemand jouw verslaan in het behalen van de Tevreden van Allaah subhaanahu wa-ta3aala.
Allaah zegt over het uitgeven op Zijn Weg in de Qur’aan:

“En haast jullie allen naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godvrezende . (Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allaah houdt van de weldoeners”. (133:134)

Wij vragen van onze nobele studenten om deze prachtige eeuwige investering te doen door de da3wah te ondersteunen, en deze kans niet voorbij te laten gaan.

De Profeet Mohammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt in een bekende en goede hadieth:

“Wie voor Allaah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allaah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”

Al zou je maar een paar euro’s uitgeven op de weg van Allaah of je bent een reden hiertoe en je doet dit slechts omwille van Hem en Zijn Beloning, dan zal Allaah subhaanahu wa-ta3aala een huis voor je bouwen waar jij voor eeuwig in mag leven en genieten.

Middels deze klassencompetitie krijgen de studenten een prachtige kans om de da3wah te ondersteunen. In-shaa’-Allaah kan er middels dit project laten zien worden dat IvOE echte studenten in huis heeft die in staat zijn om de oproep naar Allaah te ondersteunen en zo ook dat het Instituut en haar lessen aangeboden kunnen worden voor alle andere moslims in Nederland en België.
Voor elke klas is er een speciale naam en er is ook een speciale plek gemaakt op de ranglijst. Wil je in de naam van jouw klas geld doneren, dan kan je dat online (op dit pagina) doen of fysiek in de klas afgeven bij jullie klassenaanvoerder.
Wees creatief en innovatief, vraag jouw omgeving, vrienden, vriendinnen, familie om uit te geven op de Weg van Allaah. Ga desnoods zelf op pad, om ervoor te zorgen dat jij en je klas degene zijn die het meeste ophalen. Laat niemand jouw hierin verslaan. Spreek af samen met klasgenoten om geld in te zamelen. Bedenk en kom met nieuwe strategiën zodat je het snel en efficiënt geld kan inzamelen. Kies daarom dan ook de juiste aanvoerder, een echte leider die jullie steunt wanneer een aantal van jullie lui wordt en/of de motivatie verdwijnt. Vraag ook de leraar om jullie adviezen te geven over het inzamelen van sadaqaat.
Voor alle mensen buiten het Instituut is het natuurlijk ook mogelijk om omwille van Allaah te doneren, want het is uiteindelijk één en dezelfde doel, en we willen iedereen de kans bieden om middels deze geweldige daad dichter bij hun Heer te laten komen. Om online te doneren, kijk hiernaast.

Het kan zijn dat een klas minder studenten heeft, waardoor het misschien onmogelijk is om de grotere te verslaan. Echter wordt er slechts naar het gemiddelde van elke klas en de beste student van de desbetreffende klas gekeken. Vergeet daarom niet jouw naam te noteren wanneer jij online doneert of het geld inlevert bij jouw klassenaanvoerder.

Last updated: maart 26, 2015 at 17:32 pm

Klas Punten*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

 

*: gemiddeld in euro’s per student

Er zijn aan het einde van het jaar, wanneer de competitie klaar is, nuttige en mooie prijzen voor de beste klassen. Dit is natuurlijk onze drijfveer niet, alleen we proberen hiermee onze broeders en zusters een kleinigheidje te geven, waardoor er wordt laten zien dat er toch echt winnaars zijn. Het zou geen echte competitie zijn zonder echte prijzen.

 

Prijzen

 • Er is een mooie gezamelijke prijs voor de beste klas naar gelang het gemiddelde van de gehele klas
 • Er is een prijs voor de beste student (vergeet daarom niet, altijd jouw naam te vermelden bij de donaties die door jouw gedaan zijn of iemand anders die jij aangespoord hebt om te doneren
 • We hopen insha’Allaah dat eenieder deze prijzen slechts als een extraatje ziet. Het is dan ook goed om de klas en jezelf hiermee te belonen, maar je zuivere intentie is voorop gesteld een voorwaarde van acceptatie bij Allaah subhaanahu wa-ta3aala

Klassencompetitie t.b.v Stichting Alfitrah | Groep Al-Amal

Tijd

Competitie duurt tot het einde van het jaar 2015

Target

750.000

 

De competitie

 • Ongeveer 40 klassen die tegen elkaar gaan strijden om de klas te zijn die het meeste geld inzamelt op de weg van Allaah
 • De tussenstand wordt bijgehouden door de organisatie van de klassencompetitie, en vervolgens op de website geplaatst.
 • Elke klas heeft een speciale naam waarbij ze genoemd worden.
 • Elke klas heeft een klassenaanvoerder.
 • Als je als student in twee klassen zit, dan is het verstandig om steeds maar voor 1 klas geld in te zamelen.
 • De klassenbegeleider zal in contact blijven met de klassenaanvoerder om de gang van zaken te overleggen.
 • Door het winnen met jouw klas kan de onderlinge band van jouw klas sterker gemaakt worden, aangezien het een gezamelijke prijs is wat jullie innen
 • Vergeet niet altijd je zuivere intentie mee te nemen.
 • Laat niks jou tegenhouden om je in te zetten op de weg van Allaah en voor de da3wah.
 • Probeer als één team te werken om zo zoveel mogelijk geld in te zamelen.
 • Spreek af met elkaar, om zonodig samen eropuit te trekken.
 • Vergeet niet familie, vrienden en bekenden te vragen.
 • Gebruik de pauzes om zonodig nieuwe strategieën te bedenken.
 • Laat niemand jouw klas inhalen.
 • Probeer andere mensen buiten jouw klas te vragen of ze jouw helpen bij het inzamelen
 • Houd de tussenstand uiterst zorgvuldig in de gaten, want het kan zijn dat je ingehaald wordt door een andere klas.
 • Vergeet niet jouw studiefinanciering, belastingaangifte, vakantiegeld en alles waar toch een gedeelte makkelijk op zij geschoven kan worden.

Logo Klassen Competitie 2015

Maar wat is Stichting al-Fitrah nou eigenlijk, en wat doet het?

De Islamitische geloofsgemeenschap in Nederland heeft te kampen met vele godsdienstige, sociale en maatschappelijke problemen. Desondanks is er in Nederland helaas gebrek aan stichtingen die conform de Qur’aan en de Sunnah op een adequate wijze deze problemen in kaart weten te brengen en ook daadwerkelijk weten op te lossen. Vaak worden de problemen niet goed in kaart gebracht, of worden niet de juiste middelen toegepast om in de behoefte van de moslimgemeenschap te voorzien. Onder de jongeren doen zich de meeste problemen voor, echter zijn zij ook degenen die vaak niet of onvoldoende bereikt worden door hulpverlening. De godsdienst is hetgeen waarmee alle problemen in het leven van de moslim opgelost kunnen worden. Van cruciaal belang hierbij zijn de aspecten opvoeding en educatie; zij vormen namelijk de belangrijkste invloedfactoren in het leven van de mens. Middels deze aspecten kan daarom ook het beste verbetering en goedheid worden nagestreefd.
Voor vragen en/of suggesties:

T: +31 (0) 6 85 346 209 E: competitie@ivoe.nl