Cursus Tawhied

Wie is Allaah? Waar is Allaah? Wat is het doel van ons leven? ...

Inschrijving » GESLOTEN «

  [fb_like]

De cursus “Tawhied” betreft een 12 weken durende cursus waarin op een intensieve wijze alle geloofsleeraspecten binnen de Islaam worden behandeld met de bewijzen vanuit de Qur’aan en de Sunnah.

Het geweldige belang van deze kennis is dat het verplichte kennis inhoudt voor elke moslim.

Behalve het onderwijzen van de theorie, wordt ook de nodige aandacht besteed aan de praktisering van de verkregen kennis, opvoeding, gedragsregels, en Islamitische normen en waarden.

Studiemateriaal
Tijdens de cursus zal in-shaa’-Allaah het gehele boek “A3laam a-ssunnah” (200 vragen en antwoorden over geloofsleer) van de grote geleerde shaykh Haafidh ibn Ahmad al-Hakamie onderricht worden. De uitleg wordt in-shaa’-Allaah gegeven aan de hand van het oorspronkelijke Arabische boek.

Toetsing
De cursist krijgt elke week schriftelijke huiswerkopdrachten opgegeven, die de week erop gezamenlijk met de docent worden behandeld. Aan het einde van de cursus volgt er één schriftelijke tentamen waarvoor de cursist een beoordeling ontvangt.

Certificaat
Wanneer de cursist het tentamen met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij/zij hiervoor een certificaat.