Cursus 40 Nawawie

Uitgebreide uitleg van de 40 Nawawie ahaadieth en het praktiseren ervan.

Inschrijving » GESLOTEN «

  [fb_like]

In deze cursus wordt op een uitgebreide wijze de uitleg van de 40 Nawawie ahaadieth aan de orde gesteld en de manieren van het praktiseren daarvan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de opvoedkundige, psychologische, 3aqiedah, en fiqh aspecten.

Het boek houdt vele onmisbare fundamentele kennis in voor elke moslim met betrekking tot zijn gedachtegoed, gedrag en levensstijl.

Cursusperiode

Lesdag en lestijden
Elke zaterdag van 11:00 – 15:00 uur.

Studiemateriaal
De cursist wordt onderwezen aan de hand van lesstof die gebaseerd is op de uitleg van de volgende a’immah (geleerden):

  • Imaam a-Nnawawie
  • Imaam ibn Taymiyyah
  • Imaam ibn Daqieq al-3ied
  • Imaam ibn Hadjar
  • Imaam ibn al-3uthaymien
  • Imaam al-Albaanie

Toetsing
De cursist krijgt elke week schriftelijke huiswerkopdrachten opgegeven, zoals het opzoeken van biografieën van verschillende geleerden, die de week erop gezamenlijk met de docent worden behandeld.

Aan het einde van de cursus volgt er één schriftelijke tentamen waarvoor de cursist een beoordeling ontvangt.

Certificaat
Wanneer de cursist de cursus met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij/zij hiervoor een certificaat.

Cursuskosten
De cursuskosten bedragen voor de gehele cursus eenmalig € 100,-