Dar al-Quraan Online

Het online memoriseren van de Edele Qur'aan.

Inschrijven

Het memoriseren van de helft van de Qur’aan in een tijdsbestek van drie jaar, voor zowel broeders als zusters vanaf 16 jaar en ouder. Diegene die de helft van de Qur’aan heeft gememoriseerd ontvangt een Idjaazah (Erkenning met keten tot aan de Profeet, vrede zij met hem) daarvoor.

Lesdagen & Lestijden

 

Maandag – 18:00 tot 21:00 Memoriseren van de Qur’aan  Dinsdag – 18:00 tot 21:00 Memoriseren van de Qur’aan  Woensdag – 18:00 tot 21:00 Memoriseren van de Qur’aan  Zaterdag – 10:00 tot 13:00 Moradja3ah (herhalen) van de Qur’aan  Zondag – 10:00 tot 13:00 Moradja3ah (herhalen) van de Qur’aan 

 

Elke student geeft aan (afhankelijk van zijn lespakket) welke dag hij of zij kan.

 

Memoriseerprogramma’s

(in diverse riwayaat zoals Hafs en Warsh en qiraa’at zoals 3aasim en Naafi3)

Pakket Online – Gevorderden

 • Memoriseren van de helft van de edele Qur’aan
 • Drie-jarig traject
 • 5 djuz (10 hizb) per jaar
 • 2 dagen per week voor hifd (memoriseren)
 • 1 dag in het weekend moradja3ah (herhalen van hifd)

Voorwaarden

 • Het kennen van 2 djuz (4 hizb) van de edele Qur’aan.
 • Het kennen van de regels van Tadjweed (recitatieregels)
 • Goed kunnen lezen en schrijven van de Arabische taal
 • Je woont buiten Utrecht in een straal van 20 km
 • 200 euro lesbijdrage per jaar
 • Het is voor de student verplicht om het lesgeld (€ 200,- per jaar) in 2 termijnen te betalen, de eerste termijn van 100 dient aan het begin betaald te worden en de laatste termijn van 100 begin september.

 

Doelstellingen

 • Het streven naar de tevredenheid van Allaah 3azza wa djal.
 • Het memoriseren van de woorden van Allaah subhaanahu wa ta3aala.
 • De relatie tussen gelovigen en de Qur’aan versterken.
 • Het memoriseren van de regels van Tadjweed (teksten/mutun).
 • Het toepassen van de Tadjweed regels bij het reciteren van de Qur’aan.
 • De jongeren stimuleren om in een tijdsbestek van drie jaar de hele Qur’aan te memoriseren.
 • Onze jongeren de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van de slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Muhammed vrede zij met hem.
 • Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Qur’aan en de correcte Sunnah.
 • De harten van de jongeren vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en Zijn Profeet vrede zij met hem en voor de Islaam.

Docenten

 • Ervaren docenten.

Mannen en vrouwen volgen apart les en ieder krijgt les van hetzelfde geslacht.

Voorschriften en maatregelen

 

Kledingsvoorschriften

 • De kleding van de student moet voldoen aan de islamitische kledingvoorschriften.
 • Het verplicht dragen van de hidjaab voor de meisjes volgens de voorschriften die de geleerden hebben opgenomen in hun boeken.
 • Geen smalle/strakke broeken voor de jongens.

 

Disciplinaire maatregelen

 • De student wordt in geval van wangedrag 2 keer gewaarschuwd en daarna streng vermaand om zijn gedrag te verbeteren.
 • De student zal extern geschorst worden voor de duur van 1 lesweek bij het vervolgen van ongepast gedrag.
 • Bij onverzettelijkheid zal de student permanent worden geschorst en is er geen mogelijkheid meer om terug te keren.

Toelatingseisen

 

 • Het hebben van de juiste geloofscredo en methodologie (Ahlu-sunnah wal-Djamaa3ah).
 • Student dient op zijn minst de verplichte islamitische basiskennis te kennen, anders dient hij dit naast zijn studie bij Dar al-Qur’aan te volgen.
 • Student dient minimaal 16 jaar te zijn.

 

Algemene voorwaarden

 

 • Het houden aan de islamitische gedragsregels.
 • Het aanwezig zijn op de aangegeven en afgesproken dagen en tijden.
 • Aanwezigheid en op tijd komen van de student is te allen tijde verplicht, tenzij er een geldige islamitische reden voor afwezigheid gegeven kan worden. Sport, familiebezoek, feestjes, vakantie etc. zijn geen geldige reden.
 • Het contacteren van de administratie in geval van verzuim.
 • Student dient geen druktemaker te zijn in de klas en moet zich actief opstellen en niet lui zijn.
 • Student dient de wil en interesse te hebben om te leren en zijn studie te vervolgen om hiermee het doel te bereiken waar hij/zij zich voor heeft aangemeld.
 • Huiswerk maken is een voorwaarde om de studie te kunnen blijven volgen;
 • Benodigdheden (pen, potlood, schrift) dient student zelf voor te zorgen en altijd bij zich te hebben;
 • De student dient te waken over het op tijd betalen van het lesgeld of te voldoen aan de voorwaarden voor het betalen in termijnen;
 • Wanneer de student afhaakt is de hij daar verantwoordelijk voor en kan hij geen aanspraak meer maken op een restitutie van het vooruitbetaalde lesgeld;
Schrijf je nu in!