“De organisatie staat als een rots”

Geplaatst in Studentenervaringen

Faïs Arabisch & Basis Islamologie, België.
Assalamoe 3alaykoem warahmatoelaahi wabarakaatoehoe,

  Beste broeder, beste zuster,

  Hierbij deel ik u mijn studentenervaring mee m.b.t. de opleidingen “basis islamologie” en “arabisch” waarvoor ik me dit studiejaar ingeschreven heb.

  Toen ik vorig jaar geheel per toeval op de site van IVOE ben terecht gekomen, was het voor mij een heel aangename verrassing toen ik vernam wat IVOE allemaal voorziet aan opleidingen. In België is er namelijk op gebied van islamitisch onderwijs weinig te vinden. Ik had me dus al meteen voorgenomen om via IVOE te studeren…mijn oog werd meteen getrokken door de opleiding “basis islamologie” en ik heb me dezelfde dag nog ingeschreven en mijn beide schoonbroers aangeraden om dit ook te doen…wat ze ook gedaan hebben.

  De lessen islamologie zelf worden op een heel aangename en duidelijke manier gegeven door broeder Soehayb. Hij is buitengewoon bekwaam zowel in zijn kennis als in zijn manier van lesgeven. Zelden of nooit heb ik het leslokaal verlaten zonder dat ik de leerstof begrepen heb. En elke keer opnieuw keerde ik met een verrijke geest huiswaarts. Sinds het begin van de opleiding leerde ik elke week nieuwe dingen over de islaam die ik voordien nog nooit gehoord had of waarover ik nog nooit diep had nagedacht.

  Broeder Soehayb laste ook met regelmaat momenten in om vragen te stellen…ook als deze niet meteen met de les te maken hadden waarna we altijd een bevredigend antwoord kregen. Maar nog regelmatiger stelde hij ons de vragen….We kregen ook wekelijks huiswerk mee en aan het begin van elke les durfde hij ons ook te ondervragen. We werden en worden nog steeds gemotiveerd om kennis te vergaren.

  Met broeder Brahim, die broeder Soehayb een aantal keren verving, kwam ik bovendien een “oude” vriend tegen. Ook zijn kennis en manier van lesgeven is op een heel hoog niveau zowel “islamologie” als het “arabisch”.

  Verder kan ik enkel met lof spreken over IVOE. De organisatie staat als een rots. Dat heb ik opgemerkt tijdens de sadaqahmarathon in het voorjaar van 2011 en dat hoop ik komende vrijdag opnieuw te doen tijdens de opvoedkundige conferentie in Amsterdam.

  Ik hoop dat ik door het delen van mijn ervaring toekomstige broeders en zusters zeker een duwtje in de juiste richting heb gegeven en raad ze aan om zich massaal in te schrijven voor de verschillende opleidingen die IVOE organiseert.

  Wassalaamoe 3alaykoem warahmatoellaahi wabarakatoehoe,