“Voor mij opende het mijn ogen”

Geplaatst in Studentenervaringen

Reni Basiskennis Islaam, Den Haag.
Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,

Graag wil ik met deze mail mijn ervaring met Ivoe vertellen, zodat insha allah andere mensen er profijt van kunnen hebben.

  Op het moment dat ik begon met de cursus Basiskennis Islaam in Den Haag, was ik nog geen moslim. Ik had verschillende boeken gelezen, maar ik wilde graag gestuurd worden bij het verkrijgen van kennis. Zelf weet je vaak niet waar je moet beginnen. Ik had nog twijfels of ik mij moest en kon bekeren. Mijn hoofd en hart waren nog niet helemaal overtuigd van het bestaan van Allah (swt), maar in mijn lichaam voelde ik dat ik de stap van bekering moest maken om het goede te doen in mijn leven.

  De cursus basiskennis Islaam start met de fundamenten van het geloof, de betekenis van Laa Illaaha Ill-Allah. Wat zeggen we daarmee, wat is de betekenis en wat zijn de voorwaarden op het moment dat je deze woorden uitspreekt? Voor mij opende het mijn ogen, want op het moment dat ik het gevoel had dat ik die voorwaarden begreep en kon waarmaken durfde ik de stap te zetten om mij te bekeren. Als startende moslim kun je niet alles in 1x in je leven veranderen, maar het is belangrijk dat je de basis van het geloof begrijpt. Met deze cursus ben ik begonnen met het vergroten van mijn innerlijke geloof. Zonder dit innerlijke geloof zijn alle overige zaken slechts omhulsels zonder betekenis. Door het geloof in mijn hart te ontwikkelen vergrootte ik de inhoud van mijn daden en daardoor kregen ze betekenis, Alhamdoulillah!.

  Tijdens de cursus heb ik een beeld gekregen van de islam in zijn geheel. Sinds november 2010 ben ik moslim en tijdens de cursus heb ik mijzelf een stukje kunnen vormen. De docent legt alles duidelijk uit en er is voldoende tijd voor vragen. De stof wordt stap voor stap behandeld en je volgt dus een rode lijn in het vergaren van kennis. Ook met behulp van gesprekken met de andere zusters werden dingen duidelijk. Je voelt je daardoor ook niet alleen, je bent met meer moslims bezig je kennis te vergroten en dingen in je leven aan te passen. En voor onzekerheden en vragen kwamen we dan vaak ook eerst bij elkaar terecht.

  Insha allah zullen veel mensen die bezig zijn met de islam en twijfelen over bekering of die zoeken naar informatie, de cursus basiskennis islaam volgen. Het verduidelijkt veel van de religie. Moge Allah (swt) ons leiden op het rechte pad en ons de kennis geven die wij nodig hebben om de sunnah van de profeet (sws) te volgen en de tevredenheid van Allah (swt) te krijgen, Amien.

  Wassalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,