“Kennis komt voor uitspraak en handeling”

Geplaatst in Studentenervaringen

Basis Islamologie, Antwerpen.
Salaam alaykom wara7matollaahi wabarakatoho,

Ik studeer nu ongeveer 8 maanden aan het instituut Islamologie te Antwerpen (Belgie). Wat ik heb bijgeleerd op deze korte tijd aan kennis is meer dan de kennis die ik bezat voorheen. Dankzij deze cursus is het mij mogelijk gemaakt om Allaah beter te leren kennen en hem te aanbidden op de manier dat Hij van ons verwacht, de geleerden beter begrijpen hoe ze tot een islamitische oordeel komen en de respect jegens hen groeit ook naar mate de kennis. Wat vooral belangrijk is het praktiseren van de vergaarde kennis en doorgeven aan de broeders en zusters. De docent begeleid de student continu zodat alles duidelijk is voor de les afgelopen is.

  Naast Islamologie volg ik bij het instituut ook de Arabische taal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de medina boeken die uitstekend zijn. Stap voor stap word de woordenschat uitgebreid en leer je de grammatica zodat men na deze cursus in staat is de geleerden te begrijpen en hun boeken te bestuderen.

  De cursist krijgt taken mee van de docent zodat men thuis intensief bezig is met de taal. Ik had hiervoor Arabisch elders gevolgd zonder resultaat. Het instituut baseert haar leerplan op de geleerden van Ahl Sunnah wa Aldajmaa3a. Imam Al Bukhari zei “Kennis komt voor uitspraak en handeling.” Kennis is verplicht voor elke moslim.

 Moge Allaah ons in kennis en ichlaas doen vermeerderen.

  Salaam alaykom wara7matollaahi wabarakatoho.