Broeder Suhayb Salaam

Geplaatst in Onderwijzers

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem wa-l-hamdu-li-llaahi Rabbi-l-3aalamien, wa-ssalaatu wa-ssalaamu 3alaa Muhammadin ashrafi-l-mursalien, wa-3alaa aalihi wa-sahbihie adjma3ien.


Geboorte en jeugd

Broeder Suhayb Salaam is op 6 juli 1980 te Damascus in Syrië geboren. Toen broeder Suhayb Salaam twee jaar was, is het gezin Salaam vertrokken naar Jordanië. Na een verblijf in Jordanië van ongeveer anderhalf jaar, is het gezin vervolgens verhuisd naar Yemen. In Yemen heeft de broeder op de basisschool gezeten tot aan zijn negende jaar. Vanaf zijn zevende jaar heeft hij buiten school tadjwied lessen gevolgd.

Het gezin Salaam is tenslotte verhuisd naar Helmond in Nederland toen de broeder 9 jaar oud was. In Helmond is broeder Suhayb verder gegaan met de basisschool. Op elke zaterdag en zondag volgde hij Islaam lessen, waaronder tadjwied bij broeder Nourdin Laknoes. Tevens heeft hij toen al-Qur’aan en het Arabisch verder geleerd, en het in dichtvorm geschreven boek al-Djazriyyah.

Na een jaar te hebben gewoon in Helmond, is het gezin Salaam verhuisd naar Eindhoven. Ook in Eindhoven volgde broeder Suhayb zaterdag en zondaglessen, waar hij de volgende vakken leerde: de Arabische taal, waaronder a-Nnahu (grammatica), al-Qur’aan, al-Fiqh en al-3aqiedah. Deze vakken heeft de broeder tot aan zijn dertiende jaar gestudeerd. In Eindhoven heeft broeder Suhayb de basisschool afgemaakt.


Opleidingen
Toen broeder Suhayb dertien jaar oud was, is hij begonnen met zijn studie “Islamologie” bij zijn vader shaykh Ahmad Salaam. De shaykh onderrichtte hem de volgende vakken: Inleiding van usoelu-l-fiqh, Inleiding van 3uloem al-Qur’aan, Inleiding van fundamenten van de methodologie van ahlu-sunnah, Inleiding van de leer van de hadieth en inleiding theologie (stromingen binnen de Islaam). Broeder Suhayb heeft deze vakken tot aan zijn zeventiende jaar gestudeerd in Eindhoven, Amsterdam en Den Haag.

Vanaf zijn zeventiende jaar is broeder Suhayb begonnen aan het schrijven van samenvattingen van verschillende boeken in het Arabisch, waaronder A3laam a-Ssunnah, Subul a-Ssalaam en Ma3aalim usoelu-l-fiqh. Op die leeftijd is hij tevens begonnen met lesgeven aan kinderen voor de duur van ongeveer 2,5 jaar. Op zijn achttiende jaar is het gezin Salam tenslotte naar Tilburg verhuisd.
Shuyoekh en boeken
Broeder Suhayb heeft bovendien verschillende boeken bij verschillende shuyoekh gestudeerd. Bij shaykh 3adnaan heeft broeder Suhayb het boek Muqaddimah fie usoel a-ttafsier (Inleiding van de fundamenten van de exegese) van shaykh ibn Taymiyyah gestudeerd. Daarnaast heeft hij bij shaykh 3adnaan het boek a-Rrisaalah a-Ttadmurieyah van shaykh ibn Taymiyyah gestudeerd. Bovendien woonde hij meerdere lessen bij van shaykh 3adnaan m.b.t. al-Manhadj en opvoedkunde, in zowel Nederland, Belgie, Frankrijk als Spanje.

Verder heeft hij het boek al-Baa3ith al-Hathieth (Terminologieën van de hadieth), en het boek takhriedj al-hadieth a-nnabawie (De manier van het vaststellen van de authenticiteit van een hadieth) bij shaykh 3alie Hasan gestudeerd. Dit was in een conferentie die twee weken lang duurde waarbij hij na de toetsing de tweede is geworden van ongeveer 30 leerlingen die deze vakken hebben gehad.

Shaykh Ahmad Salaam heeft hem bovendien de theologische inleiding over verschillende groeperingen en hun geloofsleer en methodologie onderricht, en een deel van het boek van ibn a-Ssalaah (3uloem hadieth). Daarnaast heeft broeder Suhayb gedeeltelijk het boek Bidaayatu-l-Mudjtahid bij shaykh Ahmad Salaam gestudeerd. Dit boek behandelt de bewijsvoering van de geleerden, de manier waarop de bewijsvoeringen worden aangehaald en hoe op de juiste manier tot bewijsvoering te komen. Bovendien heeft hij tafsier gedeeltelijk ook bij deze shaykh gestudeerd.

Tot op heden heeft broeder Suhayb meer dan dertig conferenties in Eindhoven, Tilburg, Amsterdam, Den Haag, België, Frankrijk en Spanje bijgewoond waarin verschillende vakken door verschillende shuyoekh werden gedoceerd, waaronder Manhadj en Definities in opvoeding door shaykh 3adnaan, al-Fiqh, al-3aqiedah, Tafsier en usoeli-l-fiqh en andere vakken.

Verder heeft hij de leer van de erfrechten van shaykh ibn 3uthaymien gestudeerd, Ma3aaridj al-Qaboelvan shaykh Haafidh al-Hakamie en het boek al-3aqiedah a-ttahaawiyyah. Tevens heeft broeder Suhayb veel Islamitische psychologie gestudeerd.

Inmiddels heeft hij meer dan 1000 ahaadieth gememoriseerd van de boeken Buloegh al-maraam en al-Djama3 bayna-ssahiehayn.

In het begin van het jaar 2003 is broeder Suhayb begonnen met het vertalen van Arabische boeken naar het Nederlands. Inmiddels heeft hij het boek Islaam Vereenvoudigd van shaykh 3alie Hassan vertaald, en is hij bezig met:

  • het vertalen en uitleggen van A3laam a-ssunnah,
  • het vertalen en samenvatten van Subul a-ssalaam,
  • het vertalen en verzamelen van de uitleg van 40 Nawawiyyah,
  • het vertalen van 3ilmu usoeli-l-fiqh van shaykh Ahmad Salaam, (Fundamenten van de jurisprudentie)
  • het vertalen en commenteren van mudhakkarah fie 3uloem al-qur’aan (Qur’aanwetenschappen)
  • en het vertalen van Sahieh a-ssierah a-nnabawiyyah van Ibraahiem al-3alie.

Daarnaast heeft hij verschillende vertalingen nagekeken, waaronder de boeken: Mijn zuster (zo willen Allaah en Zijn Boodschapper dat je bent), Ziekte (een gunst of een straf), Ik wil berouw tonen maar…, en Hoe bestrijd je jouw lust.
Heden
Sinds het begin van 2005 is hij in Tilburg en vervolgens in Ede gestart met het doceren van al-3aqiedah, al-Fiqh, (Tadjwied en het Arabisch) aan jongeren en volwassenen.

In oktober 2006 heeft broeder Suhayb Salaam het Instituut voor Opvoeding & Educatie opgericht. Voor het Instituut doceert hij momenteel aan jongeren en volwassenen de volgende vakken: al-Fiqh, al-3aqiedah, Sierah, Manhadj, 40 Nawawiyyah, 3ilmu usoeli-l-fiqh en andere vakken.

Sinds oktober 2008 geeft hij les in Islamitische opvoedkunde en psychologie, en Islamitisch Management

Tenslotte is broeder Suhayb actief in het geven van Islamitische lezingen aan met name moslims, en aan niet-moslims.

Tazkiyaat